Bereczky Örs

Bereczky Judit

Református lelkész, illetve történelem szakos tanár vagyok. 

1979. április 16-án születtem Budapesten. 

Édesapám nyugdíjas református lelkész (szolgálati helyei voltak: Vértesacsa, Budapest-Fasor, Tök-Zsámbék, Budapest-Bihari út). Édesanyám nyugdíjas etnográfus-magyar irodalom szakos tanár. Négy testvérem van: egy mérnök, egy geográfus, egy biológus, egy tanító-néptáncoktató közülük.

Édesapám szolgálati helyeit követve Vértesacsán, Budapesten és Zsámbékon végeztem az általános iskolát. A Budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban érettségiztem 1997-ben. 2002-ben Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán lelkészként, 2004-ben a Bölcsészettudományi Karon középiskolai történelemtanárként végeztem. 

Három hónapot tanultam Hollandiában (2002).

1997-től, alapításától részt vettem a Baár-Madashoz kapcsolódó Gvadányi József Önképzőkör munkájában. E társasághoz kapcsolódva ismertem meg a táncházasok és a katonai hagyományőrzők világát.

2003-ban részt vettem az első Csillagpont (országos református ifjúsági találkozó) megszervezésében, a találkozó kulturális programjaiért feleltem.

2002-2006 között segéd-, majd beosztott lelkészként dolgoztam a Budapest-Pozsonyi Úti Egyházközségben. 

Falusi lelkészgyerek voltam, és mindenképpen szerettem volna valamilyen vidéki szolgálatot vállalni. Erre több lehetőségem is lett volna a Pozsonyi úti évek alatt; amiket – magam sem értem pontosan, miért – nem használtam ki. 2006-ban adódott egy lehetőség, hogy kisegítsem a Baranyai Egyházmegyét. Erre fél éves ösztöndíjat kaptam a püspökömtől, lakhatást a nagynénémtől (Bereczky Ildikó harkányi lelkésztől). Itt találkoztam Németh Judittal, aki nagy hűséggel szolgált apró falucskáiban. Hamarosan úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk. 

Református lelkész, illetve óvodapedagógus, tanító és hittanoktató vagyok. 

1975. november 28-án születtem Szentendrén. Édesapámnak alföldi lelkészek a felmenői. 

Ő maga gépészmérnök, a Szentendrei Református Egyházközség gondnoka és a város polgármestere is volt, 2009-ben hunyt el. Édesanyám nyugdíjas vegyészmérnök, ő is lelkészcsaládból származik. Két testvérem van, egyikük vegyészmérnök, másikuk pedig gyógypedagógus, a Búzavirág Alapítvány vezetője.

1994-ben érettségiztem a Ferences Gimnáziumban, Szentendrén. 1998-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán általános iskolai tanító-hittanoktató szakon. 2004-ben Szlovákiában, a komáromi Calvin J. Teológiai Akadémián teológus képesítést szereztem. 2005-ben honosító vizsgát tettem, a Dunamelléki Református Egyházkerületben lelkésszé szenteltek. 2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán óvodapedagógus szakképzettséget szereztem. 

Egy félévet tanultam Bécsben (1998).

1998-2000 között a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség főállású hitoktatójaként tanítottam hittant négy iskolában és kilenc óvodában. Tanítványaim többnyire hátrányos helyzetűek voltak, sok tapasztalatot szereztem, nagy nehézségek árán ebben a két évben. 

2000-2002 között Baranya megyében, a Mattyi Általános Iskolában dolgoztam tanítóként, összevont tagozatú osztályban.

2002-től a Kelet-Ormánsági Református Társegyházközségben, kilenc faluban lettem lelkész, és kezdtem el gondozni az évtizedek óta árva falvakban maradt reformátusságot. A Teológiát és az Óvónőképzőt munka mellett végeztem el. A baranyai szolgálat meghatározó jelentőségű volt számomra. A megnövekedett munkában segítségemre küldték Bereczky Örs lelkészt, akivel rövid ismeretségünk után, hasonló gondolkodásunk és szeretetünk okán hamarosan összeházasodtunk.

2007-ben volt az esküvőnk. Sorra születtek gyermekeink: 2008-ban Berta, 2009-ben Márton, 2011-ben Mária. 

Baranyai szolgálatunk jellemzője volt, hogy

a katolikus egyházzal szorosan együttműködve dolgoztunk (a kis falukban szinte közösek voltak a híveink, közös az óvodai hittan, együtt jelentünk meg a falusi eseményeken)

az aprófalvak maroknyi embereit kisbuszokkal gyűjtöttük össze közös alkalmakra (pl. évente három imahetet tartottunk)

megpróbáltuk szembesíteni az egyházi vezetést azzal, hogy az apró, anyagilag életképtelennek látszó, ám mégis élő gyülekezetek létezéséről döntést kell hozzanak; ha szükség van eme apró közösségekre, az ott szolgálókat támogatniuk kell

két éven át szociális munkást alkalmaztunk a szegény vidék adottságaihoz igazodva, akinek munkáját nem egyházi forrásokból, magánadományokból tudtuk kifizetni

feladatunknak éreztük a református hagyományban megöregedett, de magukra maradt emberek elkísérését; a református hagyományt – sőt, egyáltalán, semmilyen tradíciót – nem ismerő fiatalok felkarolását.

Lelkészi munkánk több formában – részben tudatosan – szerepelt az egyházi és a világi médiában. 

„Egy szelet kenyér” – film a baranyai lelkésznőkről: http://nava.hu/id/1273978/ 

cikk a Reformátusok Lapjában Juditról (.jpg)

„Rejtekben élve I-II.” – film Várda Ferenc plébániaigazgatóról, katolikus társunkról: http://nava.hu/id/920108/, http://nava.hu/id/933396/ 

„Szórványlelkészek az Ormánságban” – fotósorozat szolgálatunkról az origo.hu oldalon (ez díjat is nyert): http://www.origo.hu/itthon/20130524-szorvanylelkeszek-az-ormansagban-del-baranyaban.html 

Örs blogja is teret ad a véleményformálásnak: http://orsvezer.blog.hu/ 

nyilvános vitairat a vidéki református egyházi világ gondjairól (.doc)

2006-2013 között szolgáltam az előbb Kelet-Ormánsági, majd Kovácshida környéki névvel illetett Társegyházközségben. A lelkészi munka mellett egy évig hittant tanítottam a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában. Nehéz szívvel hagytuk magára falvainkat, szeretett lelkésztársainkat. Több ok miatt váltottunk, az egyik ezek közül a családjainktól való nagy távolság volt. 

2013-ban a Cegléd-Felszegi Egyházközség hívott meg lelkészének, azóta itt szolgálunk.

Mindenfélével szeretek foglalkozni – pedig ez sokszor gátja az elmélyedésnek. A legfontosabb mégis az, hogy a ránk bízott feladat – a hit átadása és az egyház jó rendje – megvalósuljon.

2008-2014 között otthon voltam a gyermekeinkkel. Természetesen ez idő alatt is végeztem többféle szolgálatot. 

Ceglédre kerülve a 2013/2014-es tanévben a refor-mátus óvodában, és egy állami iskolában tartottam hittanfoglalkozásokat, illetve óvónői bibliaórákat.

2014-ben a három ceglédi egyházközséghez tartozó református iskolában vállaltam szolgálatot hitéleti-nevelési igazgatóhelyettesként.

Mindenféle forgolódásomban nagy szorgalommal és odaadással végzett, pontos, értelmes munkát várok el magamtól.