Munkatársak

Lelkészi Hivatal

 

Bereczky Örs lelkipásztor

Arany Béla gondnok

Kerekes Lajosné hivatalvezető, pénztáros

Kernács Fruzsina hitoktató, lelkipásztori munkatárs

Ádámcsik Ildikó egyházfi

 

Hitoktatás

 

Bereczky Örs lelkipásztor

Kernács Fruzsina hitoktató, lelkipásztori munkatárs

Petró Mihályné hitoktató

 

Vasárnapi gyermek-istentiszteletek

 

Bereczky Judit lelkipásztor, hitoktató

Kernács Fruzsina hitoktató, lelkipásztori munkatárs

Vas János hitoktató

Vasné Arany Katalin tanító

Pintér Péter tanító

Pintér Péterné Fésűs Judit kántor, tanító

Kernács Viktória tanító

Szalai Anett hitoktató

Varga Zsoltné tanító

Kelemenné Pap Éva hitoktató

Turbucz Erzsébet lelkipásztor, hitoktató

Szabó Ingrid bölcsődei pedagógus

Kis Éva gyógyszertári asszisztens

Kis Klára ápolónő

 

Temető

 

Arany Virág tájépítész, az Öregtemető igazgatója

Nagy István temetőcsősz

 

Iskola

 

Kúti László igazgató

Bereczky Judit hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes

Takó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

Papp Edit alsós igazgatóhelyettes

Ézsiás Istvánné kőröstetétleni igazgatóhelyettes

Almádiné Rózsa Krisztina óvodavezető