A Cegléd - Felszegi Református Gyülekezet istentiszteleti rendje

 

 

Istentiszteleti rend, lekciót felolvasó szolgálattevővel. szolgálattevő: a gyülekezet
lelkész más áll ül
Apostoli köszöntés Kegyelem néktek és békesség… x   x  
Kezdő ének   x   x  
Fő ének   x     x
Fohász A mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása… x   x  
Igeolvasás (lekció) Keresztyén testvéreim!
Isten Igéjét olvasom
a ...................... könyvéből,
a ...................... rész .................... versétől
a ...................... verséig tartó szakaszt,
a ...................... történetét/tanítását.
Így szól hozzánk Isten Igéje,
(melyet leülve hallgassunk meg):
  x x  
– felolvasás –   x
Isten tegye áldottá és érthetővé az Ő Igéjét,
annak hallgatását, megtartását és szívünkbe fogadását!
  x
Prófétai imádság Feleljünk Isten Igéjére imádsággal! x   x  
Igehirdetésre készülő ének A gyermekek menjenek el a gyermekalkalmakra! x     x
Textus Az az Ige, amelynek alapján… x   x  
Igehirdetés   x     x
Ráfelelő ének   x     x
Imádság   x   x  
Úri imádság Mi Atyánk, aki mennyekben vagy… x   x  
Áldás Jézus kegyelme, az Atya szeretete… x   x  
Hirdetések   x     x
Záró ének   x     x